Groene lening

lening

In het kader van milieubesparende en duurzame maatregelen kun je ook op het gebied van leningen hieraan bijdragen. In België was het een paar jaar geleden zo dat je een groene lening kon afsluiten.

Een groene lening houdt in dat je het geld uitsluitend mag gebruiken voor uitgaven en projecten in en rondom je huis, die energie besparen en die goed zijn voor het milieu, oftewel duurzaam.

Elke natuurlijke persoon was in staat om deze lening af te sluiten, mits de uitgaven werden gebruikt om energie te besparen bij het huis of de woning van de kredietnemer. De verblijfplaats van de kredietnemen moet zich wel in België bevinden, alleen dan zijn de interestkorting en de belastingvermindering van toepassing. Enkele voorbeelden van uitgaven waarvoor deze lening mag worden gebruikt zijn: het plaatsen van dubbele beglazing, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van isolatie voor het dak of voor de muren.

De groene lening was een tijdelijk maatregel die actief was vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. In die tijd was het mogelijk voor mensen om een groene lening af te sluiten die zou worden gebruikt voor energiebesparende en milieuvriendelijke zaken. De toepassingsvoorwaarden voor de interestkorting van 1,5%, die geldt voor groene leningen, werden publiekelijk gemaakt in de tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2009. Een van die voorwaarden was dus dat de lening overeenkomst moest zijn afgesloten binnen de hierboven genoemde periode.

Het minimale bedrag dat bij een groene lening moest worden geleend bedroeg 1250 Euro, en het maximum bedrag dat kon worden geleend was 15000 Euro. Deze bedragen waren van toepassing per jaar, per woning en per lener. Dus als je in die periode met iemand samenwoonde, die het koop- of huurcontract ook ondertekend had, was het mogelijk dat allebei de personen een lening van 15000 afsloten. De maximale looptijd van een groene lening is 10 jaar. Heel normale banken boden de mogelijkheid om een groene lening af te sluiten, waarbij het geld ter beschikking werd gesteld uit zogenaamde groenfondsen. Bij de voorwaarden van een groene lening werd uitdrukkelijk vermeld dat de uitgaven uitsluitend moesten worden gebruikt voor duurzame zaken, dus extra meubels kopen of iets aanpassen dat niet van toepassing was op het milieu zaten er niet in.

De voordelen van een groene lening zijn vooral dat er een interestkorting op van toepassing is van 1,5%, en dat na aftrek van deze 1,5% interestkorting, er een belastingvermindering van 40% in rekening wordt gebracht, op de interesten die door de kredietnemer wordt gedragen. Dit zijn dus flinke kortingen die een beduidend verschil maken met een reguliere lening. Zo werden mensen aangespoord om eerder een groene lening af te sluiten en iets voor het milieu te doen, in plaats van een gewone lening af te sluiten die alleen voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt, en geen positief effect heeft op energiebesparing.

Een duurzame lening was dus een goede optie, als je wat dingen in en rondom je huis wilde veranderen, die ook nog eens goed voor het milieu waren.

Let op: geld lenen kost ook geld.